Buhar Tesisatı

Buhar geçmişte olduğu gibi günümüzde de endüstride ve güç üretiminde yaygın olarak kullanılan ve çok iyi özellikleri olan bir ısı transfer akışkanıdır. Buhar tesisatı sıcak su, kaynar su veya termik yağlara göre çok karmaşıktır. Yapımda ve işletmede bilgi ve özen ister.

Endüstride buhar kullanımında tercih nedenleri şöyle sıralanabilir :
1. Yüksek akışkan sıcaklıklarına çıkmak mümkündür.
2. Isı geçiş yüzeylerinde sıcaklık sabittir. Buhardan ısı çekişi genellikle doymuş buharın yoğuşmasıyla gerçekleşir. Bu işlem sabit sıcaklıkta gerçekleştiğinden bütün ısıtma yüzeyi boyunca buhar tarafının sıcaklığı sabittir.
3. Sıcaklık kontrolunu çok hassas biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Söz konusu sabit yoğuşma sıcaklığı buharın basıncına bağlıdır. Basınç kontrolu yoluyla proses sıcaklığını çok hassas olarak kontrol etmek mümkündür.
4. Büyük miktarda ısı enerjisini küçük bir kütle ile taşımak mümkündür.
5. Buhar hijyenik , tamamen saf bir maddedir. Bu nedenle özellikle gıda endüstrisinde vazgeçilmez bir dezenfeksiyon ve proses elemanıdır. Buharsız gıda endüstrisi düşünülemez. Yukarıda sayılı nedenlerle buhar gıda , kimya , petrokimya , tekstil endüstrisinde geniş ölçüde kullanılır.

Buharın dezavantajları ise :
1. Buhar tesisatında korozyon riski fazladır.
2. Kondens hattının oluşturulması ve işletmesi zor ve pahalıdır.
3. Buhar dağıtım hatları belirli bir eğime sahip olmalı ve içinde kondens birikmemelidir.

Buhar tesisatı aşağıdaki sistemlere ayrılabilir :
a) Buhar kazanı sistemi
b) Yakıt devresi sistemi
c) Su besleme sistemi
d) Kazan dairesindeki buhar devresi
e) Buhar kullanım devresi
f) Kondens devresi
g) Isı ekonomisiyle ilgili cihaz ve devreler

Kullanım alanları 1- Endüstryiel sistemler 2- Isıtma , 3- Termik santraller olan Buhar tesisatları uzman kadromuz ile uygulamaları yapılmaktadır.
Copyright © 2016 | Batuoğulları